Багатовимірне подання даних для управління ІТ-проектами

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Обґрунтовано теоретичні положення, наведено методичні та практичні рекомендації, що дають змогу підвищити дієвість функціонування інформаційної системи. Наведено результати аналізу основних принципів та методів управління проектами інформаційних процесів та обґрунтовано методологію формування корпоративної інформаційної системи управління проектами. Розглянуто процес створення ІТ-проекту, що дає змогу врахувати загальні стратегічні цілі розвитку, об’єднання та формування моделі для експлуатації системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано методику інтелектуального аналізу даних за допомогою OLAP-кубів. The article presents the theoretical principles and proposes methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system. The analysis of the basic principles and techniques of project management and information processes is presented and methodology of corporate information systems project management is grounded. The process of creating IT project, which allows for the overall strategic goals of development, consolidation and formation model for the operation of a decision support system, is described. Data mining technique using OLAP-cubes is analysed.
Description
Keywords
метод, інструменти, методологія, моделювання, інформація, управління проектами, інформаційний процес, інформаційна система, інформаційна технологія, корпоративна інформаційна система управління проектами, methods, tools, methodology, modeling, information, project management, information processes, information systems, information technology, enterprise information system project management
Citation
Бойко Н. І. Багатовимірне подання даних для управління ІТ-проектами / Н. І. Бойко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2015. – № 814. – С. 387–394. – Бібліографія: 17 назв.