Теоретичні засади та методика гідрологічного моделювання зон затоплення з використанням матеріалів дистанційного зондування землі та геоінформаційних систем

Abstract

Повеневі явища є часто повторюваним і загрозливим стихійним лихом, що відбувається у світі і яке призводить до значних матеріальних і соціальних втрат. За останні десятиліття у світі розроблено методику моделювання зон затоплення та передбачення загрози руйнування з метою мінімізації збитків, запобігання трагічним наслідкам цих явищ та оперативного інформування населення. В сучасних технологіях таке моделювання потребує вивчення морфометричних та гідрологічних особливостей річкових русел і базується на використанні даних дистанційного зондування, геоінформаційних систем та спеціальних гідрологічних модулів.

Description

Keywords

моніторинг, гідрологічне моделювання, руслові процеси, зміщення русла, річка Дністер, дистанційне зондування землі, БПЛА.

Citation

Галочкін М. К. Теоретичні засади та методика гідрологічного моделювання зон затоплення з використанням матеріалів дистанційного зондування землі та геоінформаційних систем : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 193 – геодезія та землеустрій (19 «Архітектура та будівництво») / Максим Костянтинович Галочкін ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2022. – 164 с. – Бібліографія: с. 129–157 (301 назва).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By