Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок із правом

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано загальнотеоретичні положення щодо розуміння сутності свободи. Розкрито поняття, значення свободи. Охарактеризовані окремі види свободи. Проаналізовано взаємозв’язок свободи та права. З’ясовано співвідношення “свободи у праві” та “права на свободу” та їх значення. Проанализированы общетеоретические положения относительно понимания сущности свободы. Раскрыто понятие, значение свободы. Охарактеризованы отдельные виды свободы. Проанализирована взаимосвязь свободы и права. Выяснено соотношение “свободы в праве” и “права на свободу” и их значение. General theoretical principles regarding the understanding of the essence of freedom are analyzed. The notion and meaning of freedom are outlined. Certain types of freedom are characterized. A connection between freedom and law has been identified. The correlation between “freedom in law” and “rights for freedom” and their meanings are established.

Description

Keywords

свобода, права, право, людина, відповідальність, держава, свобода, права, право, человек, ответственность, государство, freedom, rights, law, person, responsibility, state

Citation

Ярмол Л. В. Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок із правом / Л. В. Ярмол, С. Вандьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 825. – С. 252–257. – Бібліографія: 12 назв.