Мотиваційне ядро діяльності працівників та його значення у стратегічному управлінні підприємством

Abstract

Description

Keywords

Citation

Дорошкевич К. О. Мотиваційне ядро діяльності працівників та його значення у стратегічному управлінні підприємством / К. О. Дорошкевич, М. М. Вороновська // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 14–15 квітня 2016 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С. 76. — (Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання).