Підготовка технологічних даних для синтезу об’єктів керування цифрових автоматних систем

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто методику отримання структурних формул для відображення умов роботи промислових автоматних систем на основі методу часових діаграм, що дає змогу одержати логічну послідовність операцій та здійснити реалізацію об’єктів керування за допомогою мікропроцесорних засобів. Розроблена методика дає можливість побудувати блок-схему алгоритму розв’язання задач. The method of reception of structural formulas for display of operating conditions of industrial automatic systems on the basis of a time diagrams method is considered, it allows to receive logic sequence of operations and to realize objects of control by means of microprocessor means. The developed method allows constructing the block diagram of algorithm for the decision of problems.

Description

Keywords

автоматні системи, часові діаграми

Citation

Якимчук Н. М. Підготовка технологічних даних для синтезу об’єктів керування цифрових автоматних систем / Н. М. Якимчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 581 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 34–42. – Бібліографія: 7 назв.