Про прямі методи пошуку як засіб підготовки структур до пошукового буріння на нафту і газ

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет “Львівська політехніка”
Abstract
Проведено аналіз прогнозування нафтогазоперспективних ділянок прямими методами. Розглянуто підхід комплексування геохімічних та геофізичних методів для підвищення ефективності пошуків покладів вуглеводнів. Проведен анализ прогнозирования нефтегазоперспективных участков прямыми методами. Рассмотрен подход комплексирования геохимических и геофизических методов для повышения эффективности поисков залежей углеводородов. The analysis of forecast for potentially oil-and-gas bearing areas within has been provided by direct methods. The complexification approach of geochemical and geophysical methods for increasing performance of hydrocarbons deposits exploration has been considered.
Description
Keywords
нафта, газ, прямі методи, пошук, прогнозування, перспективність, аномалія, геофізичні методи, геохімічні методи, нефть, газ, прямые методы, поиск, прогнозирование, перспективность, аномалия, геофизические методы, геохимические методы, oil, gas, direct methods, search, predict, promise, an anomaly, geophysical methods, geochemical methods
Citation
Коваль А. М. Про прямі методи пошуку як засіб підготовки структур до пошукового буріння на нафту і газ / А. М. Коваль, О. П. Акімова // Геодинаміка : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України [та інші] ; головний редактор К. Р. Третяк. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. - № 2 (11). - С. 116-118.