Аналіз особистісних похибок у вимірювальних процесах

No Thumbnail Available
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Розглянуто аналіз похибок вимірювання, які виникають від впливу людського чинника, та запропоновано способи їхнього зменшення. Рассмотрен анализ погрешностей измерения, которые возникают от влияния человеческого фактора,предложены пути их уменьшения. There is considered analysis of measuring errors, which arise up from influencing of human factor, and offered the ways of their reduction.
Description
Keywords
Citation
Байцар Р. Аналіз особистісних похибок у вимірювальних процесах / Байцар Роман, Домбек Збігнєв, Сколоздра Мирослава // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 67. – С. 36–41. – Бібліографія: 10 назв.