Вибір інформативних показників оцінки перспектив нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Вивчено та проаналізовано показники геологічної будови та нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району. За допомогою методів математичної статистики (t-критерію Стьюдента) визначено ступінь їх впливу на характер нафтогазоносності структур. Встановлено, що структурний фактор і віддаль від осі локальної структури до глибинного розлому є визначальними при прогнозі нафтогазоносності локальних об’єктів нафтопромислового району. Изучены и проанализированы показатели геологического строения и нафтогазоносности локальных объектов Бориславского нефтепромышленного района. С помощью методов математической статистики (t-критерию Стьюдента) определенно степень их влияния на характер нафтогазоносности структур. Установлено, что структурный фактор и расстояние от оси локальной структуры к глубинному разлому являются определяющими при прогнозе нефтегазоносности локальных объектов нефтепромышленного района. The indicators of geological structure and the local oil and gas bearing in the Boryslav oil field were studied and analyzed. Using the mathematical statistics (t-Student criterion), the extent of their influence on the nature of oil and gas structures was established. It was found out that the structural factor and the distance from the axis of the local structure to a deep fault determine the conclusion on the presence of oil and gas in the local objects of the oil field.

Description

Keywords

нафтогазоносність, родовище, поклад вуглеводнів, Бориславсько-Покутська зона Передкарпатського прогину, Бориславський нафтопромисловий район, нефтегазоносность, месторождение, залежь углеводородов, Бориславско-Покутская зона Предкарпатского прогиба, Бориславский нефтепромышленный район, oil and gas bearing, hydrocarbon deposit, Boryslav-Pokuttya zone of the Forecarpathian Foredeep, Boryslav oil field

Citation

Манюк М. І. Вибір інформативних показників оцінки перспектив нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району / М. І. Манюк // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 48–50. – Бібліографія: с. 50.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By