Оптимізація параметрів теплового екрана в інфрачервоному опромінювачі з перевипромінюванням енергії

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

3 метою підвищення ефективності просторового розподілу сили випромінювання інфрачервоного опромінювача з перевипромінюванням енергії в конструкції використано тепловий екран. Побудована математична модель фотометричних процесів, що спостерігаються в даному приладі. В результаті комп’ютерного дослідження моделі визначено оптимальні геометричні параметри оптичної системи опромінювача з тепловим екраном. With the aim of raising the level of efficiency of the space distribution of radiation force of an infra-red irradiation device with re-radiation of energy, the heat screen was used in the construction. The mathematical model of photometry process that take place in this device was elaborated. As a result of a computer research of the model, the optimal geometric parameters of the optical system of the irradiator with the heat screen were obtained.

Description

Keywords

Citation

Щур І. 3. Оптимізація параметрів теплового екрана в інфрачервоному опромінювачі з перевипромінюванням енергії / І. 3. Щур // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2001. – № 422 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 46–51. – Бібліографія: 7 назв.