Амортизація у ресурсному забезпеченні інноваційного оновлення основних засобів

Date
2007
Authors
Войцеховська, Ю. В.
Войцеховська, В. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Розглянуто питання оцінювання впливу амортизації на темпи зростання основних засобів в умовах їхнього інноваційного оновлення. Запропоновано підхід до моделю¬вання динаміки основних засобів і відповідні кількісні методи аналізу цього процесу. Порівнюються різні методи нарахування амортизації і зроблено висновки щодо ефективності їхнього застосування. In clause the questions of an estimation of influence of amortization on rates of a gain of the basic means in conditions them innovation of updating are considered. The approach to modeling dynamics of the basic means and respective quantitative methods of the analysis of this process is offered. The different methods of charge of amortization are compared and the conclusions of efficiency of their application are made.
Description
Keywords
Citation
Войцеховська Ю. В. Амортизація у ресурсному забезпеченні інноваційного оновлення основних засобів / Ю. В. Войцеховська, В. В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 46–49. – Бібліографія: 6 назв.