Дослідження фармацевтичного ринку України: у фокусі концентрація ринку

Date
2022-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Досліджено динаміку розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку в період поширення пандемії COVID-19 у частині ідентифікації конкурентних позицій фармацевтичних підприємств та розподілу “ринкової влади” між учасниками фармацевтичного ринку. Здійснено оцінювання концентрації ринку фармпродукції із використанням індексу концентрації, індексу Лінда, індексу Херфіндаля – Хіршмана та індексу Джині. Ідентифіковано результати аналізу із позицій визначення рівня ринкової влади і конкурентної структури ринку фармпродукції. Ідентифіковано підприємства, які формують “ядро” досліджуваного ринку, та визначено їх роль у формуванні гостроти конкуренції на ринку фармпродукції. За аналітичними розрахунками, до таких належать АТ “Фармак”, Корпорація “Артеріум”, ПрАТ “Дарниця”. Окреслено напрями розвитку фармацевтичного ринку за параметром ідентифікації рівнів конкурентної боротьби на ньому
The aim of the work is to present the results of the comprehensive analysis of the determinants of the development of the pharmaceutical market of Ukraine in terms of assessment of the levels of concentration of the pharmaceutical market.
Description
Keywords
ринок фармацевтичної продукції, ринкова частка, концентрація ринку, індекс концентрації, індекс Лінда, індекс Херфіндаля – Хіршмана, індекс Джині, зовнішньоторговельні операції, harmaceutical market, market share, market concentration, concentration index, Herfindahl–Hirschman index, Linda index, Gini index, types of competition
Citation
Шандрівська О. Є. Дослідження фармацевтичного ринку України: у фокусі концентрація ринку / О. Є. Шандрівська, А. В. Цветковська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2022. — Том 6. — № 1. — С. 56–68.