Особливості формування електронних дайджестів

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано основні проблеми функціональних сервісів формування електронних дайджестів. Запропоновано метод формування електронних дайджестів як етап життєвого циклу текстового контенту. Метод опрацювання текстового контенту описує процеси формування та рубрикації електронних дайджестів і спрощує технологію управління текстовим контентом. У роботі проаналізовано основні проблеми функціональних сервісів опрацювання текстового контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів. In the given article the main problems of functional services of electronic digest formation are analyzed. The method of electronic digest formation as the textual content life cycle stage is proposed in the given article. The method of textual content processing describes the information resources formation and rubricating processes and simplifies the textual content management. In the given article the main problems of functional services of textual content processing are analyzed. The proposed method gives an opportunity to create means of information resources processing.

Description

Keywords

інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції, information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce system

Citation

Андруник В. А Особливості формування електронних дайджестів Андруник / В. А. Андруник, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології : збірник наукових праць. – 201. – № 843. – С. 3–14. – Бібліографія: 21 назва.