Метод корекції інтегральної нелінійності характеристики перетворення прецизійних аналого-цифрових перетворювачів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Проаналізовано методи визначення інтегральної нелінійності характеристики перетворення аналого - цифрових перетворювачів. запропоновано та досліджено метод, який грунтується на вимірюванні спаду напруг на резисторах чотирирезистивного подільника напруг при зміні порядку увімкнення резисторів, що забезпечило високу точність визначення інтегральної нелінійності характеристики перетворення у точках діапазоне, які відповідають вихідним напругам подільника. Запропоновану схему подільника та комутатора, які забезпечують формування 5 тестових точок, рівномірно розподілених по діапазону перетворення. Проанализировано методы определения интегральной нелинейности характеристики преобразования аналого - цифровых преобразователей. Предложено и исследовано метод, который, базируется на измерении падения напряжения на резисторах четыререзистивного делителя напряжения при изменении порядка включения резисторов. Это обеспечило высокую точности определения интегральной нелинейности характеристики преобразования в точках диапазона,которые формируются делителем. Предложено схемы делителя и коммутатора , которые обеспечивают формирование 5 тестовых точек, равномерно распределенных по диапазону преобразования. There is made analysis of methods of indentification the integral nonlinearityof conversion characteristics of analog to digital converters. There is proposet and investigated the new method which is based on measurement the output voltage of voltage divider with four resistors in the condition of changing the sequense of resistors. It provides high accuracy of identification the integral nonlinearity of conversion characteristics of analig to digital converters in the points generated by voltage divider. The proposed diagram of voltage divider and multiplexing circuit provides generation of file testing points uniformly distributed via range.

Description

Keywords

Citation

Кочан Р. Метод корекції інтегральної нелінійності характеристики перетворення прецизійних аналого-цифрових перетворювачів / Роман Кочан // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 70. – С. 18–25. – Бібліографія: 11 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By