Сутність ризику як економічної категорії

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто ситуації прийняття рішення про реалізацію інвестиційного проекту в умовах визначеності, невизначеності та ризику. Визначено функції ризику, основні елементи ризику, сторони та фактори ризику, а також проаналізовано різноманітні підходи, запропоновані вченими-економістами до визначення понять “ризик” та “інвестиційний ризик”, що дало змогу уточнити сутність цих категорій. The article decision-making situations are considered about realization of investment project in the conditions of definiteness, vagueness and risk. Risk functions, basic elements of risk, sides and risk factors, are certain in work, and also the analysis of various approaches of offered is conducted by scientists-economists to determination of concepts “risk” and “investment risk” that gave possibility to specify essence of these categories.

Description

Keywords

Citation

Глібчук В. М. Сутність ризику як економічної категорії / В. М. Глібчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 599 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 102–107. – Бібліографія: 32 назви.