Спонукальні причини міграції в сучасних умовах

Abstract
Дослідженно міграційні процеси, що відбуваються в сучасному транзитивному суспільстві і по-різному впливають на розвиток і держав-донорів, і держав-реципієнтів. Розглянуто спонукальні причини міграції з позиції сьогодення. З’ясовано характерні особливості сучасних міграційних процесів, що відбуваються в Україні, в контексті євроінтеграції.
The article explores migration processes, arising in modern transitive society and differently influencing the development of both donor states and recipient states. Present-day impulsive causes of migration are considered in the article. Peculiarities of contemporary migration processes, taking place in Ukraine, in the context of European integration are studied.
Исследованы миграционные процессы, происходящие в современном транзитивном обществе, которые по-разному влияют на развитие и государств-доноров, и государств-реципиентов. Рассмотрены побудительные причины миграции с позиции сегодняшнего дня. Выяснены характерные особенности современных миграционных процессов, происходящих в Украине, в контексте евроинтеграции.
Description
Keywords
міграція, трудова міграція, нелегальна міграція, причини міграції, міграційна політика, глобалізація, євроінтеграція, migration, labor migration, illegal migration, causes of migration, migration policy, globalization, European integration, миграция, трудовая миграция, нелегальная миграция, причины миграции, миграционная политика, глобализация, евроинтеграция
Citation
Бортник Н. Спонукальні причини міграції в сучасних умовах / Надія Бортник, Ірина Жаровська, Мар’яна Цьвок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 80–87.