Методика визначення та аналізу коефіцієнтів впливу температури на результат вимірювання вологості сипких матеріалів

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Запропоновано методику визначення впливу температури на результат вимірювання вологості сипких матеріалів методом найменших квадратів; здійснено аналіз характеристик похибок знайдених коефіцієнтів. Предложена методика опредиления коэффициентов влияния температуры на результат измерения влажности сипучих материалов методом найменших квадратов; осуществлен анализ характеристик погрешностей найденных коэффциентов. The method of determination of coefficient of influence of temperature is offered on the result of measuring of humidity of friable materials by a least –squares method; the analysis of descriptions of errors of the found coefficient is carried out.

Description

Keywords

Citation

Івах Р. Методика визначення та аналізу коефіцієнтів впливу температури на результат вимірювання вологості сипких матеріалів / Роман Івах, Михайло Дорожовець // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 70. – С. 65–70. – Бібліографія: 8 назв.