Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок

Date
2010-02-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Викладено концептуальні засади формування системи методичних інструментів для складання стратегічних маркетингових прогнозів щодо виявлення перспективних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок, з урахуванням ресурсних і ринкових обмежень.
Conceptual bases of formation of methodical tools system for drawing up of strategic marketing forecast concerning revealing of perspective directions of scientificallytechnological innovative development of Ukraine on the basis of expert estimations, taking into account resource and market restrictions ara stated.
Description
Keywords
маркетингове прогнозування, експертні оцінки, стратегії, науковотехнологічний розвиток, інновації, marketing forecasting, expert estimations, strategy, scientificallytechnological development, innovations
Citation
Ілляшенко С. М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок / С. М. Ілляшенко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 68–74.