Цивілізаційний погляд крізь призму триєдності на спектр пізнання та діяння: нелінійний синтез фізичних та езотеричних практик

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

У статті автор доводить, що крізь призму Триєдності Абсолюту експлікується нелінійний універсальний спектр категорій систем знань філософії, теології та езотеризму. Метод спектрування тезауруса в найрізноманітніших сферах інтелектуальної діяльності відкриває простір для застосування універсальної методології в процесах пізнання як в системах природничих, так і гуманітарних наук, сприяє інтеграції матеріалістичних та ідеалістичних практик, вирішенню глобальних проблем людства. Спектральний аналіз і синтез, як філософський метод, – це майбутнє синтетичної науки: метафізичного людинознавства/гуманології, суспільствознавства й природознавства. In this article the author proves that through the Trinity prism of Absolute is explicitly a nonlinear universal categories’ spectrum of philosophy, theology and esoteric knowledge systems.The thesaurus spectralizing method applied in different branches of intellectual activities discovers an area for the universal methodology of cognitive processes in natural sciences and humanities. This method allows integrating materialistic and idealistic practice as well as the global problems of humankind solutions. The spectral analysis and synthesis philosophy method are the future of a synthetic science i.e. the metaphysical humanology, the social and natural sciences.

Description

Keywords

філософія, категорія, нелінійність, теологія, езотерика, триєдність, спектр, спектрування, аналіз, синтез, гуманологія, суспільствознавство, метафізика, philosophy, category, nonlinearity, theology, esoteric, practice, trinity, spectrum, spectralizing, analysis, synthesis, humanology, social science, metaphysics

Citation

Нагорний О. Цивілізаційний погляд крізь призму триєдності на спектр пізнання та діяння: нелінійний синтез фізичних та езотеричних практик / Олександр Нагорний // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали круглого столу на тему: "Поетика і практика езотеризму", 3–4 квітня 2015 року / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів, 2015. – С. 38–48. – Бібліографія: 20 назв.