Основні підходи до визначення поняття “джерело адміністративного права”

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено основні підходи до визначення поняття “джерело адміністративного права”. Проаналізовано загальнотеоретичні підходи і погляди відомих адміністративістів. Запропоновано власне розуміння поняття “джерело адміністративного права”, що має на меті увідповіднити його до сучасної системи джерел адміністративного права. Статья посвящена исследованию основных подходов к определению понятия “источник административного права”. Проанализированы как общетеоретические подходы, так и взгляды известных административистов. Предложено собственное понимание понятия “источник административного права”, с целью привести его в соответствие с современной системой источников административного права. The article investigates the main approaches to the definition of the “source of administrative law”. General theoretical approaches and views of known researches of administrative law are analyzed. A proper understanding of the concept of the “source of administrative law” is provided. It aims to bring it into line with modern system of sources of administrative law.
Description
Keywords
джерело права, джерело адміністративного права, правова норма, форма права, источник права, источник административного права, правовая норма, форма права, source of law, the source of administrative law, legal norm, a form of law
Citation
Решота В. Основні підходи до визначення поняття “джерело адміністративного права” / В. Решота // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 100–108. – Бібліографія: 37 назв.