Електрична схема заміщення чотирикутного скінченного елемента

No Thumbnail Available
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Досліджено методику побудови електричної схеми заміщення чотирикутного скінченного елемента, наведено отримані залежності значень параметрів дискретних елементів схеми заміщення від форми елемента та значення електричної провідності на ньому. Исследовано методику построения электрической схемы замещения четырехугольного конечного элемента, приведены полученные зависимости значений параметров дискретных элементов схемы замещения от формы элемента и значений проводимости на нем. In the article the method of the construction of equivalent electrical circuit of an quadrangular finite element is аnalysed, the dependences of parameters value of the discrete elements of equivalent circuit from configuration finite element and its conductivity are shown.
Description
Keywords
Citation
Дорожовець М. Електрична схема заміщення чотирикутного скінченного елемента / Михайло Дорожовець // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – Випуск 62. – С. 19–24. – Бібліографія: 9 назв.