Розвиток економіки знань як безперервний процес інвестування у людський капітал

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто значення економіки знань у контексті глобалізаційних викликів. Визначено необхідність високоякісної освіти та ефективної науки, які, на жаль, ще не стали в Україні першочерговими пріоритетами. Проаналізовано особливості становлення економіки знань в Україні. Визначено чинники впливу на стан освіти. Розроблено основні напрями інновацій в освітній галузі України. In the article the value of economy of knowledges is considered in the context of globalizations them calls. Certainly necessity of high-quality education and effective science, which, unfortunately, did not yet become primary state priorities in Ukraine. The features of becoming of economy of knowledges are analysed in Ukraine. Certainly factors of influence on станг educations. Basic directions of innovations are developed in educational industry of Ukraine.

Description

Keywords

економіка знань, освіта, людський капітал, ефективність, economy of knowledges, education, human capital, efficiency

Citation

Квасній Л. Г. Розвиток економіки знань як безперервний процес інвестування у людський капітал / Л. Г. Квасній, О. Я. Щербан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 767 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 206–211. – Бібліографія: 9 назв.