Дослідження дії вітру при поливанні газонів

Abstract

Поливання газонів має повністю забезпечувати зрошення їхньої площі. Порівняно з відсутністю вітру, як попутний вітер, так і зустрічний, а також бічний змінюють траєкторію струменя води, який витікає з водовипуску поливного трубопроводу. Досліджено вплив бічного нормального повітряного потоку на траєкторію струменя води. Використовувалася модернізована короткоструменева експериментальна установка з низьконапірним насосом. Потік повітря створювався осьовим вентилятором. Підтверджено відхилення траєкторії струменя води від прямолінійного напряму та зменшення її довжини при дії повітряного потоку порівняно з його відсутністю, що узгоджується з літературними джерелами. Одержано лінійну залежність кута відхилення траєкторії струменя води від прямолінійного напряму залежно від швидкості бічного нормального повітряного потоку. Показано збільшення площі ділянки газону, яка не поливатиметься, при збільшенні швидкості бічного нормального повітряного потоку. Запропоновано оснащувати поливні установки блоком керування з метою повороту на певний кут для компенсації дії вітру при поливанні газонів.
Watering lawns must completely provide irrigation of lawns’ area. Compared with no wind, a tail wind and head wind and side wind alter the trajectory of the jet of water that comes out of the water outlets of irrigation pipeline. The influence of the side air flow at right angles to the trajectory of the jet of water on the deviation of trajectory straight direction was investigated. Upgraded the experimental setup with short jets and low-pressure pump was used. The air flow created by the axial ventilator. The deviation from the trajectory of the water jet straight direction and reduce the length of trajectory by the action of air flow versus no air flow are confirmed. It is consistent with published sources. The linear dependence of angle of the trajectory of the water jet straight direction depending on the velocity of side air flow at right angles to the trajectory of the water jet is obtained. Displaying increase the area of lawn areas that will not be watering by increasing the velocity of side air flow at right angles to the trajectory of the water jet. The irrigation setup equip with control unit is offered for the purpose of turning at a certain angle to compensate for the effect of wind when watering lawns.

Description

Keywords

вітер, поливання газонів, повітряний потік, wind, watering lawns, air flow

Citation

Орел В. І. Дослідження дії вітру при поливанні газонів / В. І. Орел, Н. М. Поцюрко // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 151–159.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By