Розвиток інтернет-комунікацій університету як засіб підвищення його всесвітнього рейтингу

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
В роботі обґрунтовується потреба розвитку інформаційної політики та інфраструктури інтернет-комунікацій вищих навчальних закладів. Щоб зберегти тенденцію до зросту свого рейтингу внз необхідно приділяти постійну увагу своїй інформаційній політиці і налагодженій роботі своїх інформаційних систем. Проаналізовано причини незадовільного стану справ у цьому напрямку. Дано рекомендації з метою покращанняінформаційної політики та розвитку інфраструктури інтернет-комунікацій ВНЗ.The paper substantiates the need for development of information policy and infrastructure communications interns universities. To maintain its growth trend in ranking universities must pay constant attention to its information policy and established the work of their information systems. The reasons unsatisfactory state of affairs in that direction. The recommendations to improve the information policy and infrastructure development of Internet communications universities.
Description
Keywords
рейтинг університетів, методика рейтингування університетів, інформаційна політика, частота звертань до інформаційних матеріалів, інтернет-комунікації, віртуальне навчальне середовище, ranking of universities, university ranking methodology, information policy, the frequency of appeals to information materials, Internet communications, and virtual learning environment
Citation
Воловець Я. В. Розвиток інтернет-комунікацій університету як засіб підвищення його всесвітнього рейтингу / Я. В. Воловець // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 8–12 жовтня 2011 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 151–155. – Бібліографія: 4 назви.