Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства

Abstract

Досліджено процес інформатизації освіти, що спричинена розвитком технологій, які ведуть до інформатизації усіх сфер суспільства. Інформаційні технології міцно і впевнено проникають у всі сфери нашого життя.
The article investigates the process of informatization of education that caused the development of technologies that lead to all areas of information society. Information technology firmly and steadily penetrating all spheres of our lives.
Статья посвящена исследованию процесса информатизации образования, вызванной развитием технологий, ведущих к информатизации всех сфер общества. Информационные технологии прочно и уверенно проникают во все сферы нашей жизни.

Description

Keywords

інформатизація, інформаційне суспільство, освітній простір, інформаційні технології, педагогічні технології, навчально-освітній процес, information, іnformation society, educational space, information technology, educational technology, teaching and learning process, информатизация, информационное общество, образовательное пространство, информационные технологии, педагогические технологии, учебнообразовательный процесс

Citation

Завальна І. Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства / Інна Завальна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 211–214.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By