Вплив взаємодії грошово-кредитної та фіскальної політики на макроекономічний розвиток України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

В різні часи основним інструментом впливу на макроекономічне становище була система податків, державних витрат і дефіциту бюджету, або регулювання проводилось через грошово-кредитну сферу. Так значні обсяги дефіциту бюджету призводять до скорочення ВВП та зростання інфляції. Зростання грошової маси сприяє росту інфляції при перевищенні пропозиції грошей над попитом на них, або зростанню ВВП при відповідності пропозиції грошей попиту на них. При цьому вплив монетарного чинника на зростання ВВП є більшим ніж вплив фіскального чинника. Окремої уваги потребує зв'язок монетарного чинника і ВВП, - він може бути зворотним внаслідок зростання пропозиції грошей у відповідь збільшення попиту на них через зростання ВВП за рахунок інших факторів. Адекватне економічному зростанню збільшення грошової маси в обігу є необхідною умовою такого зростання. Окрім цього важливим є визначення критично допусти- мого рівня дефіциту, та визначення джерел його фінансування, оскільки емісійне фінансування дефіциту бюджету, як правило, має негативні економічні наслідки. Отже, невдала комбінація фіскальної та грошово- кредитної політики політик здатна порушити макроекономічну стабільність, а отже негативно вплинути на розвиток країни.

Description

Keywords

грошово-кредитна політика, фіскальна політика, бюджетно-податкова політика, ВВП, дефіцит

Citation

Попов І. Вплив взаємодії грошово-кредитної та фіскальної політики на макроекономічний розвиток України / Іван Попов // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 256–259. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 6 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By