Лізинг: класифікація та ефективність застосування

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Охарактеризовано лізингову діяльність, запропоновано класифікацію лізингу за такими ознаками: обсягом зобов’язань лізингодавця, тривалістю угод, масштабом ринку, де проводяться лізингові операції, відношенням до орендованого майна, намірами учасників, складом учасників угоди та руху майна між учасниками, ступенем новизни майна, об’єктом лізингу, формою лізингових платежів, методом нарахування лізингових платежів, способом фінансування, періодичністю внесення лізингових платежів, цільовим призначенням; обґрунтовано ефективність застосування лізингових угод. In the article the leasing activity is characterized, a classification of leasing by the following features is proposed: in terms of obligations lessor's, by the duration of contracts, scale market, where leasing transactions are conducted, in relation to leasehold, by participants' intentions, by membership staff and movement of property between members, by the degree of novelty of property, by the subject of lease, by the form of lease payments, by system of lease payments’ accrual, by the method of financing, by making periodic lease payments, by target assignment; аnd effectiveness of use the leasing agreements is grounded.

Description

Keywords

лізинг, лізингова діяльність, лізингові операції, лізингова компанія, лізингові платежі, leasing, leasing activity, leasing transactions, leasing company, lease payments

Citation

Грабельська О. В. Лізинг: класифікація та ефективність застосування / О. В. Грабельська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 704 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 89–94. – Бібліографія: 5 назв.