До проблеми становлення історіософської традиції в українській бароковій філософії

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Висвітлюються естетичні засади релігійної свідомості та їх зв’язки з національною свідомістю в контексті деяких аспектів українського бароко. Аналізуються проблеми взаємодії релігії і мистецтва, а також співвідношення релігійної і естетичної функцій. Зокрема окреслюються історичний, соціально-психологічний підходи до вивчення історії України.
The esthetic principles of the religious consciousness and its connection with the national consciousness in context of some aspects of the of Ukrainian Baroc are analyzed in this article. Problems of religion and art interaction, as welras religions and esthetic function correlation are analyzed here. Historical, social, psychological approaches to study of the histories of the Ukraine are described.

Description

Keywords

Citation

Сурмай І. М. До проблеми становлення історіософської традиції в українській бароковій філософії / І. М. Сурмай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 525 : Філософські науки. — С. 118–124. — (Українська філософія: історія та сучасність).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By