Термо- і фотостимульовані перетворення центрів забарвлення у кристалах SrCl2-Ме+

Date
2000
Authors
Чорній, З. П.
Качан, С. І.
Щур, Г. О.
Кульчицький, А. Д.
Салапак, В. М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Досліджено оптичні індуковані перетворення МА+-центрів у F^-центри. Показано, що перетворення відбуваються внаслідок фотодисоціації МА+-центра (№+)А ——^ FА + Va+ = FА(1)[l00]). Новоутворений центр є FА-центром, у другій ко¬ординаційній сфері якого в напрямку [100] стосовно F-центра розташована аніонна вакансія. Термоасоціація дефектів, що входять до складу FА(1)[100]-центра ^А + Va+ ^ №+)а) відбувається внаслідок перескоку аніонної вакансії з другої в першу координаційну сферу FА-центра. The optical induced convertations of MA+-centres to FA-centres have been researched. It is shown that convertations take place because of a photo dissociation of MA+-centre ((F2+)А ———^ FА + Va+ = FJi(1)[100]). A newly emerged centre is FA-centre with anion vacancy that is placed in a second co-ordinating sphere in [100] direction relatively to the F-centre. A thermoassociation of defects that are the parts of F^)^]- centre ^А + Va+ ^ №+)а) occures because of a jump of an anion vacancy to the first co-ordinating sphere from the second.
Description
Keywords
Citation
Термо- і фотостимульовані перетворення центрів забарвлення у кристалах SrCl2-Ме+ / З. П. Чорній, С. І. Качан, Г. О. Щур, А. Д. Кульчицький, В. М. Салапак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 401 : Електроніка. – С. 73–78 . – Бібліографія: 14 назв.