Методи, методика та результати порівняльного аналізу електронних підписів згідно ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2014

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядаються методи порівняльного аналізу властивостей механізмів електронного підпису (ЕП) згідно з ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2014. Досліджено та проана- лізовано існуючі методи порівняльного аналізу ЕП на основі методу аналізу ієрархій та методів вагових коефіцієнтів. Наведено певні критерії та показники, що можуть бути використані під час порівняльного аналізу властивостей механізмів ЕП. The paper deals with the comparative analysis methods of electronic signature (ES) mechanisms according to DSTU ISO/IEC 14888-3:2014 properties. The existing comparative analysis methods of ES based on the hierarchy analysis process and weight indices methods are investigated and analyzed. Some criteria and indicators that can be used in the comparative analysis of ES mechanisms properties are presented.

Description

Keywords

аналіз механізмів ЕП, вагові коефіцієнти, електронний підпис, електронний підпис, критерій оцінки ЕП, методи порівняльного аналізу ЕП, electronic signature mechanisms analysis, weight indices, electronic signature, electronic signature estimation criterion, electronic signature comparison analysis methods

Citation

Горбенко І. Д. Методи, методика та результати порівняльного аналізу електронних підписів згідно ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2014 / І. Д. Горбенко, М. В. Єсіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Автоматика, вимірювання та керування. – 2016. – № 852. – С. 9–22. – Бібліографія: 24 назви.