Switching on Power Harmonic Filters

Abstract

У сучасних системах промислового електропостачання спостерігається бурхливе зростання кількості різноманітних нелінійних навантажень, що мають низький коефіцієнт потужності. Найбільш адекватним технічним рішенням для компенсації реактивної потужності таких навантажень є використання пристроїв компенсації, які мають у своєму складі кілька одноналаштованих пасивних фільтрів. Практика експлуатації схем кількох одноналаштованих пасивних фільтрів у вказаних системах електропостачання показала, що перехідні процеси під час комутацій у системі електропостачання можуть спричинити високі перенапруги та надструми на компонентах схеми фільтра. Номінальні параметри конденсаторів та реакторів характеризуються певними допусками під час їх виробництва. Тому частота налаштування фільтра залежить від цих допусків. У дослідженні було проаналізовано вплив частоти настроювання фільтрів на характер перехідних процесів під час увімкнення гармонічних фільтрів.
In modern industrial power supply systems, there is observed rapid growth of time varying nonlinear loads having low power factor. The most adequate engineering solution for reactive power compensation of the loads is using compensation units including multiple single tuned passive filters. The practice of operating multiple single tuned filter circuits in the power supply systems has shown that switching transients in the supply system can generate high overvoltages and overcurrents on the filter circuit components. Rated parameters of the filter capacitor and reactor are characterized by the certain manufacturing tolerances. So, filter tuning depends on the tolerances. The impact of the filter tuning on switching transient behaviour under harmonic filters energizing has been analysed in the study.

Description

Keywords

промислова система електропостачання, фільтрове коло, налаштування фільтра, комутаційний перехідний процес, перенапруга, надструм, industrial power supply system, filter circuit, filter tuning, switching transients, overvoltage, overcurrent

Citation

Varetsky Y. Switching on Power Harmonic Filters / Yuriy Varetsky // Energy Engineering and Control Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 2. — P. 51–58.