Аналіз коливань вібруючого днища при витіканні дрібнодисперсних сипких матеріалів з бункерів

No Thumbnail Available

Date

2020-12-20

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Мета. Дослідження впливу геометричних параметрів розвантажувальної лунки бункера та властивостей дрібнодисперсного сипкого матеріалу на режими роботи вібруючого днища з метою забезпечення рівномірного витікання продукту. Методика. Для дослідження процесу витікання дрібнодисперсного сипкого продукту із розвантажувальної лунки бункера розроблено модель Лоренца, що дозволяє прогнозувати рух матеріалу під дією вібрації. За результатами моделювання визначено режими коливань вібруючого днища бункера та їх залежність від властивостей сипких продуктів та геометричних параметрів розвантажувальної лунки. Результати. Розроблено математичну модель витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної лунки бункера під дією вібрації. Встановлено вплив параметрів лунки бункера та властивостей сипкого продукту на режими коливань днища. Наукова новизна. Розроблена математична модель витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з бункера під дією вібрації. Встановлено залежність режимів вібрації днища від геометрії розвантажувальної лунки бункера та властивостей продукту. Практична значущість. Отримані результати засвідчують позитивний вплив вібрації на дрібнодисперсний сипкий матеріал, дозволяють правильно вибрати режими роботи вібруючого днища залежно від параметрів розвантажувальної лунки бункера та властивостей продукту дозування, які гарантуватимуть рівномірне та неперервне витікання матеріалу з бункера.
Aim. Investigation of the influence of geometrical parameters of the discharge hole of the bunker and properties of finely dispered bulky material on the vibration actions of the bottom in order to ensure continuous flow of the product. Method. A Lorentz model was developed in order to study the process of outflow of finely dispered bulky product from the bunker discharge hole. The model allows predicting the movement of the material under the vibration actions. As a result of the simulation, the vibration actions of the bottom of the bunker are defined and their dependence on the properties of finely dispered bulky material and geometric parameters of the discharge hole are determined. Results. A mathematical model of the flow of finely dispered bulky material from the bunker conical hole under the vibration actions has been developed. It is established that the vibration actions and the parameters of the bunker hole depend on the properties of the finely dispered bulky material. Scientific novelty. A mathematical model of the flow of finely dispered bulky material from the bunker under the vibration actions has been developed. It is established that the vibration actions of the bottom depend on the geometry of the discharge hole and the properties of the bulky material. Practical value. The obtained results testify to the positive effect of vibration on finely dispered bulky material, they allow choosing the correct vibration actions of the bottom, which depend on the parameters of the discharge hole and the properties of the material, which can ensure continuous flow of finely dispered bulky material from the bunker.

Description

Keywords

бункер, розвантажувальна лунка, вібруюче днище, дрібнодисперсний сипкий матеріал, модель Лоренца, ефективність витікання, режими вібрації, параметри лунки, bunker, continuous hole, vibrating bottom, finely dispered bulky material, Lorentz model, efficiency of the flow, vibration actions, parameters of the hole

Citation

Шоловій Ю. П. Аналіз коливань вібруючого днища при витіканні дрібнодисперсних сипких матеріалів з бункерів / Ю. П. Шоловій, Н. І. Магерус // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 54. — С. 59–68.