Вибір алгоритму пошуку оптимального шляху передавання даних у розподіленій системі

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглянуто типову структуру багаторівневої розподіленої системи, проаналізовано проблеми передавання даних та можливість використання графів для їх вирішення. Обрано критерії вибору алгоритму пошуку оптимального шляху. На основі запропоно- ваних критеріїв обрано алгоритм Беллмана - Форда для пошуку оптимального шляху в графі. Використано принципи Dirty Flag, CSR (розріджений ряд) та визначено параметри співвідношення «час-пам'ять» для збільшення швидкодії алгоритму.
Considered typical structure of the multilevel distributed system, the data transmission problems are analyzed and the graphs can be used for their solution. The criteria for choosing the optimal path search algorithm are chosen. Based on the proposed criteria, the Bellman- Ford algorithm is chosen to find the optimal path in the graph. Used principles of Dirty Flag, CSR (Compressed Sparse Row) and defined time-memory relationship parameters to increase the speed of the algorithm.

Description

Keywords

пошук оптимального шляху, розподілена система, алгоритм Беллмана-Форда, Dirty Flag, CSR, search of the optimal path, distributed system, Bellman-Ford algorithm, Dirty Flag, CSR

Citation

Ваврук Є. Я. Вибір алгоритму пошуку оптимального шляху передавання даних у розподіленій системі / Є. Я. Ваврук, З. Г. Мозіль // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. — № 905. — С. 42–48.