The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine

Abstract

Стаття присвячена дослідженню змісту забезпечення якості вищої освіти. У статті визначено основні принципи забезпечення якості освіти. Проаналізовано правовий статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
The article is dedicated to the study of the content of quality assurance of higher education. The basic principles of education quality assurance are defined in the article. The legal status of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education is analyzed.
Статья посвящена исследованию содержания качества высшего образования. В статье определены основные принципы обеспечения качества образования. Проанализированы правовой статус Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Description

Keywords

якість вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, незалежні агенції, компетентність, the quality of higher education, the National Agency for Quality Assurance in Higher Education, independent agencies, competence, качество высшего образования, Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, независимые агентства, компетентность

Citation

Khomyshyn I. The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine / Irina Khomyshyn // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 341–345.