Concrete composites resistance in sulphur environment

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Concrete structures and elements are often exposed to different aggressive environment. It leads to failures, cracking, weathering and deterioration of concrete materials. Under aggressive conditions, the concrete is liable to a corrosive process which is not usually caused by one specific factor but by combination of aggressive media. Sulphur environment is one of the most corrosive factors influencing the concrete durability. The paper presents the results of the comparative study of the resistance of the Slovak origin zeolite based cement composites and ceme nt composites with addition of silica fume meeting the requirements of aggressive sulphur environment. The five aggressive media were used for concrete resistance study. The leaching of the calcium and silicon ions from concrete specimens, as well as the chemical composition of samples have been studied by using X–ray fluorescence method (XRF. Бетонні конструкції та елементи часто піддаються впливу різних агресивних середовищ. Це призводить до руйнування, тріщиноутворення , вивітрювання і погіршення стану бетонних елементів. У агресивних умовах в бетоні проходять корозійні процеси, який зазвичай не викликані одним конкретним фактором, але поєднанням агресивних середовищ. Сірчане середовища є одним з най більш корозійних факторів, що впливають на довговічність бетону. У статті представлені результати порівняльного вивчення опору композитів на основі цементу і цеоліту словацького походження та цементних композитів з додаванням мікрокремнезем в умовах агресивного середовища сірки. П' ять агресивних середовищ були використані для вивчення опору бетону. Вилуговування кальцію та іоні в кремнію із зразків бетону, хімічний склад зразків, а також склад фільтрату було вивчено за допомогою рентгено-флуоресцентного методу (XRF).

Description

Keywords

concrete, zeolite, silica fume, leaching, бетон, цеоліт, біла сажа, вилуговування

Citation

Estokova A. Concrete composites resistance in sulphur environment / Adriana Estokova, Martina Kovalcikova // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 756 : Теорія і практика будівництва. – С. 37–42. – Bibliography: 17 titles.