Аномальне термічне розширення нових змішаних кобальтитів-феритів празеодиму

Date
2013
Authors
Харко, О. В.
Василечко, Л. О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Методами in situ високотемпературної порошкової дифракції високого розділення з використанням синхротронного випромінювання досліджено кристалічну структуру нових змішаних кобальтитів-феритів празеодиму PrCo1-xFexO3 в діапазоні температур 298–1173 K. Подібно до PrCoO3, у всіх зразках твердого розчину PrCo1-xFexO3 виявлені аномалії термічного розширення, які, очевидно, пов’язані із переходами іонів Co3+ до вищих спінових станів. Встановлено вплив катіонного заміщення на структурні та термічні параметри системи PrCoO3–PrFeO3. Crystal structure of new mixed praseodymium cobaltites-ferrites PrCo1-xFexO3 has been investigated in the temperature range of 298–1173 K by means of in situ high-resolution powder diffraction technique applying synchrotron radiation. Similar to PrCoO3, all PrCo1-xFexO3 samples show anomalies in thermal expansion, which are evidently associated with partial transitions of Co3+ ions to the higher spin states. The influence of cation substitution on the structural and thermal parameters of the PrCoO3–PrFeO3 systemhas been established.
Description
Keywords
змішані кобальтити-ферити , кристалічна структура , тверді розчини , термічне розширення , спінові переходи , mixed cobaltites-ferrites , solid solutions , crystal structure , thermal expansion , spin transitions
Citation
Харко О. В. Аномальне термічне розширення нових змішаних кобальтитів-феритів празеодиму / О. В. Харко, Л. О. Василечко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 764 : Електроніка. – С. 63–68. – Бібліографія: 20 назв.