Циклічне водонасичення-висушування як чинник деградації тріщиностійкості дорожнього цементного бетону

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено результати дослідження тріщиностійкості бетону за критеріями механіки руйнування після впливу циклів водонасичення-висушування. Подано значення силових та енергетичних характеристик тріщиностійкості та діаграми деформування бетону після водонасичення-висушування протягом 100, 180 та 360 циклів. Отримані результати свідчать про зменшення характеристик тріщиностійкості та міцності бетону навіть без прикладання транспортного навантаження із збільшенням циклів водонасичення-висушування. Втрата міцності бетону на стиск становить 19, 25 і 42% серій бетону, які пройшли 100, 180 і 360 циклів водонасичення-висушування відносно базової серії. Встановлено значення ключового силового критерію тріщиностійкості – в’язкості руйнування (статичного критичного коефіцієнта інтенсивності напружень Ki) після 100, 180 і 360 циклів водонасичення-висушування становить 89, 80 і 75% відносно базової серії бетону. This article presents the results of research crack resistance concrete after exposure to water saturation-drying cycles on the criteria of fracture mechanics. Presented values of power and energy characteristics of crack and deformation diagrams of concrete after water saturation-drying for 100, 180 and 360 cycles. The results received witness about the decrease in performance and durability of concrete crack even without applying traffic load with increasing water saturation-drying cycles. Loss of compressive strength of concrete is 19, 25 and 42% series of concrete, which were 100, 180 and 360 cycles of water saturation-drying relatively basic series. Set to the power key criterion crack – fracture toughness (static critical stress intensity factor Ki) after 100, 180 and 360 water saturation-drying cycles is 89, 80 and 75% compared to baseline series of concrete.

Description

Keywords

дорожній бетон, водонасичення, механіка руйнування, повна діаграма деформування бетону, тріщиностійкість, енерговитрати, дорожній бетон, водонасичення, механіка руйнування, повна діаграма деформування бетону, тріщиностійкість, енерговитрати, road concrete, water saturation, mechanics of destruction, complete diagram of concrete deformation, fracture toughness, energy consumption

Citation

Ковальчик П. І. Циклічне водонасичення-висушування як чинник деградації тріщиностійкості дорожнього цементного бетону / П. І. Ковальчик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць. – 2015. – № 823. – С. 160–163. – Бібліографія: 5 назв.