Оптимальна структура фінансового потенціалу як передумова ефективного його використання

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглядаються особливості використання фінансового потенціалу підприємств на основі визначення оптимальної структури капіталу, а також обґрунтовуються методи оптимізації цього процесу. Результати дослідження ілюструють узагальнення відомих підходів до знаходження оптимальної структури капіталу та розроблення алгоритму задля максимізації ринкової вартості підприємства. Peculiarities of the use of financial potential of enterprises on the basis of determining capital optimum structure are studied in the article. The way of optimization of this process are also substantiated. The results of the research illustrate generalization of know approaches to finding the optimum capital structure and development of an algorithm for maximization of the market value of аn enterprise.

Description

Keywords

Citation

Пономаренко Н. О. Оптимальна структура фінансового потенціалу як передумова ефективного його використання / Н. О. Пономаренко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 211–215. – Бібліографія: 8 назв.