Сутність та напрями удосконалення інформаційних систем на підприємстві

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто існуючі підходи до тлумачення терміну “інформаційна система”. Подано класифікацію видів інформаційних систем. Розкрито сутність поняття “інноваційна інформаційна система”. Запропоновані напрями удосконалення інформаційних систем на підприємстві, ознаки та система показників оцінювання їх інноваційності. Existent approaches are examined to interpretation of term “informative system”. Classification of types of the informative systems is given. Essence of concept opens up “innovative informative system”. Directions of improvement of the informative systems are offered on an enterprise, signs and system of indexes of estimation their innovations.

Description

Keywords

Citation

Гончар М. Ф. Сутність та напрями удосконалення інформаційних систем на підприємстві / М. Ф. Гончар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 34–38. – Бібліографія: 11 назв.