Експериментальні дослідження деформативності і міцності попередньо напруженої збірно-монолітної балки прогонової будови прольотом 12 м

Abstract

Висвітлені проблеми мостів щодо теоретичних і проектних аспектів і питань їхнього зведення. Описано натурні випробування дослідної збірно-монолітної попередньо напруженої залізобетонної балки для будівництва мосту. Одержані значення тріщиностійкості, деформативності і міцності балки, описані етапи роботи і форми руйнування досліджуваної балки. Проведено порівняння експериментальних та теоретичних величин. Виділено характерні стадії напружено-деформованого стану. В статті проаналізовано стан та практику зведення збірно-монолітних залізобетонних конструкцій з використанням високопродуктивної сучасної технології. Виконано аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень. Дослідження натурних мостів з доведенням конструкцій до руйнування, що дозволяє уникнути впливу масштабного фактора є особливо цінним.
The paper presents only some problems of design and constraction of the bridge. The active provides the results of the research out composite muilti-span prestressed reinforced concrete beam for time building bridges. Comparison of experimental and theoretical sizes. Values of crack resisting, deformation property and strength index are received, work stages and studied slabe collapse odes are also described. The characteristic stage of the tensely deformed state are selected. State and practic making of multi-span iron concrete constractions by high productive modern technology. The analysis of the got results of experimental research is executed. The investigation of the large-scale bridge structure with bringing them to failure, thus avoiding the scale factor effect, is very important. Improving methods for calculation will provide the lower expence of materials when designing rainforced concred strutuctes and allow more efficient using all elements that make the constraction.

Description

Keywords

збірно-монолітні конструкції, згинальний момент, момент тріщиноутворення, прогини, жорсткість, multi-span construction, cracring moment, bending moments, deflection, stiffness

Citation

Сало В. Ю. Експериментальні дослідження деформативності і міцності попередньо напруженої збірно-монолітної балки прогонової будови прольотом 12 м / В. Ю. Сало, О. Ю. Сало // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 179–185.