Дослідження відтворення розподілу провідності в електричній томографії на основі використання обернених результатів вимірювання

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання складових потужності від впливних факторів. Исходя из математической модели измерительной цепи, путем имитационного моделирования получены зависимости погрешностей измерения составляющих мощности от влияющих факторов. Based on the mathematical model of measuring circle by imitation design, depends of errors influences on measuring of active and reactive power are got.
Description
Keywords
Citation
Дорожовець М. Дослідження відтворення розподілу провідності в електричній томографії на основі використання обернених результатів вимірювання / М. Дорожовець, А. Пригродський // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 72. – C. 31–36. – Бібліографія: 5 назв.