Розвиток малого бізнесу як важлива передумова економічного зростання в Україні

No Thumbnail Available

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Проаналізовано стан розвитку малого підприємництва в України та визначено напрямки його становлення в умовах стабілізації економіки. Розглянуто правові, організаційні та економічні проблеми, які гальмують розвиток сектору малого бізнесу та запропоновано шляхи вирішення деяких з них. Окреслені можливості участі малих форм підприємництва у структурній перебудові вітчизняної економіки і визначені основні моменти їх державної підтримки. The status of development of small business in Ukraine is analysed and the directions of its statement in conditions of stabilization of economy are designated. The legal, organizational problems are considered which brake development of sector of small business and the ways of the sanction of some of them are offered. The opportunities of participation of the small forms of business in structural reorganization of domestic economy are determined and the basic moments of their state support are determined.

Description

Keywords

Citation

Колько С. С. Розвиток малого бізнесу як важлива передумова економічного зростання в Україні / С. С. Колько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 436 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 199–204. – Бібліографія: 4 назви.