Архітектура замку в Чернелиці

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

В статті аналізуються особливості та конструктивна схема замку в Чернелиці. В результаті натурних та архівних досліджень визначено принципи та етапи будівництва замку, а також проведено гіпотетичну реконструкцію первісного вигляду замку. In this article are analysed the features and circs construction of castle in Chernelytsya. As a result of natural and archival research defined principles and stages of construction hypothetically reconstructed initial appearance of castle.

Description

Keywords

замок в Чернелиці, еволюція, етапи будівництва замку, гіпотетична реконструкція, Castle in Chernelytsya, evolution, stages of construction, hypothetically reconstruction

Citation

Квятковський Л. Архітектура замку в Чернелиці / Левко Квятковський // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій : збірник наукових праць за результатами 4-ої Міжнародної конференції молодих науковців, [30–31 травня 2012 р., Львів, Белз] / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут архітектури, Кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 76–81. – Бібліографія: 10 назв.