Нестаціонарність низькочастотних флуктуацій в провідниках з різним характером електропровідності

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Аналізуються результати експериментальних досліджень низькочастотних флуктуацій у провідниках з іонною та електронною провідностями. Встановлено, що флуктуації із спектральною густиною, пропорційною 1/f α , належать до нестаціонарних процесів. Анализируются результаты экспериментальных исследований низкочастотных флуктуаций в проводниках с ионной и электронной проводимостями. Установлено, что флуктуации, спектральная плотность которых пропорциональна 1/f α , принадлежат к нестационарным процессам. The results of experimental investigations of LF-fluctuations in the conductors with ion and electron conductivity are analyzed in this paper. It has been proved that fluctuations with spectra density proportional to 1/f α belong to non-stationary processes.

Description

Keywords

Citation

Колодій З. Нестаціонарність низькочастотних флуктуацій в провідниках з різним характером електропровідності / З. Колодій // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Державний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 56. – С. 34–37. – Бібліографія: 5 назв.