Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено особливості формування народницької філософії права і філософсько-правових ідей в Україні. Проаналізовано розвиток філософської думки в контексті європейської філософсько-правової культури та власних коренів її формування. Розкрито основні положення уявлень про співвідношення прав і свобод людини з уявленнями про владу і державу у філософсько-правових концепціях українських народників, їхні погляди на природне право. Статья посвящена исследованию особенностей формирования народнической философии права и философско-правовых идей в Украине. Проанализировано развитие философской мысли в контексте европейской философско-правовой культуры и собственных корней ее формирования. Раскрыто основные положения представлений о соотношении прав и свобод человека с представлениями о власти и государстве в философско-правовых концепциях украинских народников, их взгляды на естественное право. The article investigates the features of formation of the populist philosophy of law and the philosophical and legal ideas in Ukraine. The article analyzes the development of philosophical thought in the context of European philosophical and legal culture and the roots of its own formation. The basic ideas of the relationship between the position of human rights with notions of power and state in philosophical and legal concepts Ukrainian populists, their views on natural law.

Description

Keywords

держава, право, свобода, природне право, правова держава, суспільні цінності, государство, право, свобода, естественное право, правовое государство, общественные ценности, state, law, freedom, natural law, the rule of law, public value

Citation

Купчак М. Я. Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування / М. Я. Купчак, А. В. Саміло, В. В. Шишко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 282–286. – Бібліографія: 11 назв.