Природно-правові аспекти естетичної культури юриста

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

З позицій новітніх знань і досягнень науки, передового досвіду юридичної практики досліджено природно-правові аспекти естетичної культури юриста: поняття та її структура, основні принципи та функції, значення естетичної культури юриста у здійсненні ним професійної діяльності. С позиций новейших знаний и достижений науки, передового опыта юридической практики исследуются аспекты эстетической культуры юриста: понятие, структура, принципы, функции, ее значение в осуществлении юристом профессиональной деятельности. The article from the standpoint of new knowledge and advances in science, excellence in legal practice investigates aspects of aesthetic culture lawyer: thr concept, structure, principles, functions and its role in the implementation of the lawyer profession.

Description

Keywords

естетична культура, естетична культура особи, естетична культура юриста, правова естетика, естетична правосвідомість, професійна правосвідомість, естетичне світосприймання, естетико-правові цінності, функції естетичної культури, естетичні принципи юридичної діяльності, юридична гармонія, закони краси, правове почуття юриста, эстетическая культура, эстетическая культура личности, эстетическая культура юриста, правовая эстетика, эстетическое правосознание, профессиональное правосознание, эстетическое мировосприятие, эстетико-правовые ценности, функции эстетической культуры, эстетические принципы юридической деятельности, юридическая гармония, законы красоты, правовое чувство юриста, aesthetic culture, aesthetic culture a person aesthetic culture lawyer, legal aesthetics, aesthetic consciousness, professional consciousness, aesthetic worldview, aesthetic and legal values, legal harmony laws of beauty, functions of aesthetic culture and aesthetic principles of legal activity, the legal sense of the lawyer

Citation

Савайда О. І. Природно-правові аспекти естетичної культури юриста / О. І. Савайда, Л. М. Гринь, Р. І. Скрипець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 827. – С. 200–205. – Бібліографія: 11 назв.