Граничні значення аналітичних, обмежених у кільцях функцій

Abstract

Доведено, що для аналітичної, обмеженої за модулем, функції в кільці існують радіальні граничні значення майже скрізь на межі кільця та отримано зображення функції через ці граничні значення.
We prove that analytic bounded function on annuli has radial limits values almost everywhere and obtain representation of the function via these values.
Доказано, что для аналитической ограниченной функции в кольце существуют радиальные граничные значения почти везде на границе кольца и получено представление функции через эти значения.

Description

Keywords

аналітична функція, формула Пуассона, analytic function, Poisson formula, аналитическая функция, формула Пуассона

Citation

Кшановський І. П. Граничні значення аналітичних, обмежених у кільцях функцій / І. П. Кшановський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — № 740 : Фізико-математичні науки. — С. 19–24.