Віртуальна міра водоочищення та оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій

Abstract

За значних об’ємів небезпечного скиду промислових об’єктів неефективність і довготривалість вимірювань, з погляду екологічної безпеки, недопустимі, особливо в умовах нештатних ситуацій. Під час досліджень проаналізовано види ситуацій, які можуть виникнути унаслідок неефективного водоочищення. Створено модель оцінювання ризиків дії відповідних техногенних та природних ситуацій, яка використовує критерій енергоефективності електротехнологічного водоочищення для формування кількісної картини потенційного настання дії надзвичайних ситуацій. Схему системи видалення забруднювачів розглянуто як послідовний технологічний ланцюг різних способів – механічного, біологічного та фізико-хімічного із подальшим напрацюванням технологічних залежностей у результаті застосування віртуальної міри якості у складі блоків фізичного та математичного моделювань. Програмне забезпечення дає змогу адаптувати функціонування віртуальної міри відповідно до критерію енергоефективності на основі моделі техніко-економічних процесів виробництва у вигляді нечіткої когнітивної карти.
In significant volumes of hazardous industrial discharges, inefficiencies and long-term measurements, in terms of environmental safety, are unacceptable – especially in the context of the potential impact of emergency situations. At the same time, modern means of automatic water measurement are of low accuracy and speed. They allow set quantitative indicators only, including the temperature, pH, flow rate, pressure, concentration of suspended particles, turbidity and total salt content, and a number of other parameters. Within the framework of the current research, the model is developed for assessing the risks of the operation of the respective industrial and natural phenomena. This model considers the energy efficiency criterion of electrotechnological water purification to form a quantitative picture of the potential emergence of emergency situations. The basis of model is built on the dependence of the water quality after processing of real industrial waste water from multipurpose objects. Data that meet the requirements of adequacy, with the further development of technological dependencies, is obtained due to creating the virtual measure of electrochemical water purification. The virtual measure consists of physical and mathematical blocks of technological processes simulation. Physical modeling includes electrolysis (pH correction, destruction, electrocoagulation, electro flotation), aeration, hydro-separation, and sorption filtration. Mathematical modeling is based on the filtration of the input signal, the correction of temperature influence by robust systems and the synthesis of the neural network for the formation of water quality dependencies after processing from the regime parameters. The software allows adapting the functioning of the virtual measure according to the criterion of energy efficiency. The data received in real time allows improve the scientific and technical bases of normative provision of water purification systems, including recommendations for the design of such the systems and further development of technological regulations for multipurpose objects.

Description

Keywords

водоочищення, надзвичайна ситуація, віртуальна міра, нормативне забезпечення, електротехнології, Wastewater treatment, Emergency, Virtual measure, Regulatory support, Electrotechnology

Citation

Штепа В. М. Віртуальна міра водоочищення та оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій / В. М. Штепа, В. В. Каплун // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 79. — № 4. — С. 5–11.