Проектування цифрових термометрів з термодіодними сенсорами

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглядається задача калібрування цифрових термометрів з термодіодними сенсорами. Пропонується методика розрахунку температурної характеристики термодіодного сенсора з використанням фізико- математичної моделі представлення спаду напруги на p-n переході. Ця методика дозволяє за двома реперними температурними точками (наприклад, 0°С і 100°С) з достатньою точністю відтворити температурну характеристику сенсора. Запропоновано спосіб оптимальної схемної лінеаризації характеристик даних сенсорів цифрових термометрах. Рассматривается задача калибровким цифровых термометров с термодиодными сенсорами. Предлагается методика расчета температурной харатеристики термодиодного сенсора с использованием физико-математической модели представления падения напряжения на p-n периоде. Методика позволяет по двум температурным точкам (например, 0°С и 100°С) с достаточной точностью воспроизвестим температурную характеристику сенсора. Предложен способ оптимальной схемной линеаризации характеристик данных сенсоров в цифровых термометрах. We consider the problem calibrating the digital thermometers with thermal semiconductors. A method of temperature characteristic calculation for the thermal semiconductor sensor using a physico-mathematical model of p-n-transition voltage gap representation is proposed. This method allows to recover with sufficient the precision temperature characteristics given two repairing points (e.g. 0°C and 100°C ). We offer a method of optimal schema linearisation of the above sensors' characteristics in digital thermometers.

Description

Keywords

Citation

Василюк В. Проектування цифрових термометрів з термодіодними сенсорами / В. Василюк, А. Леновенко, П. Малачівський // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Державний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 56. – С. 55–59. – Бібліографія: 3 назви.