Вимірювання параметрів імітансу в задачах кваліметрії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто застосування методу вимірювання з прямим перетворенням Імітансу в напругу для оцінювання якості продукції Проаналізовано векторні похибки активних перетворювачів для режимів вимірювання активної та реактивної складових імітансу ємнісного та індуктивного характеру. Рассмотрено применение метода измерения с прямым преобразованием в напряжение для оценивания качества продукции. Проанализированы векторные погрешности активных преобразователей для режимов измерения активной и реактивной составляющих иммитанса емкостного и индуктивного характера. The application of a method of measurement with direct transformation to a voltage for control of quality ofproduction is considered. The vector errors of active converters for modes of measurement of an active and jet component immitance of capacitor and inductive character are analysed.

Description

Keywords

Citation

Походило Є. Вимірювання параметрів імітансу в задачах кваліметрії / Є. Походило // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – Випуск 59. – С. 22–27. – Бібліографія: 16 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By