Використання можливостей системи підтримки навчального процесу Moodle для удосконалення тестових завдання з курсу загальної фізики

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проведено апробацію системи тестових завдань з курсу загальної фізики. За одержаними даними проведено статистичний аналіз і здійснена корекція завдань тестів. Порівняння даних тестування та іспиту у традиційній формі дозволило зробити висновок про адекватність оцінювання знань студентів за допомогою тестів. Approbation of the system of test tasks is conducted from the course of general physics. From got data a statistical analysis is conducted and the correction of tasks of tests is carried out. Comparisons given of testing and examination in a traditional form allowed to draw a conclusion about adequacy of evaluation of knowledges of students by tests.

Description

Keywords

тестування, статистичні параметри, тестові завдання, testing, statistical parameters, the test tasks

Citation

Подласов С. О. Використання можливостей системи підтримки навчального процесу Moodle для удосконалення тестових завдання з курсу загальної фізики / С. О. Подласов // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 8–12 жовтня 2011 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 123–128. – Бібліографія: 6 назв.